Стала Больцмана

Материал из МДПУ Вікіпедія | MDPU Wikipedia
Перейти к навигации Перейти к поиску

Ста́ла Бо́льцмана (<math>k</math> або <math>k_B</math>) — фізична стала, що визначає зв'язок між температурою та енергією. Названа на честь австрійського фізика Людвіга Больцмана, який зробив великий внесок у статистичну фізику, у якій ця стала є ключовою. Її значення в системі СІ дорівнює[1]

Шаблон:Рамка k= Шаблон:Gaps×10-23 Дж·K−1 Шаблон:/рамка

Універсальна газова стала означається як добуток сталої Больцмана на число Авогадро, <math>R=kN_\mathrm{A}</math>. Газова стала зручніша, коли число частинок задано в молях.

Зв'язок з ентропією

Ентропія S термодинамічної системи визначається як натуральний логарифм від числа різних мікростанів L, що відповідають заданому макроскопічному стану (наприклад, стану з заданою повною енергією).

<math>S = k \, \ln L \,</math>

Коефіцієнт пропорційності <math>k</math> і є сталою Больцмана. Цей вираз, що визначає зв'язок між мікроскопічними (L) та макроскопічними (S) характеристиками, виражає головну (центральну) ідею статистичної механіки.

Виноски

Шаблон:Додаткові джерела

Категорія:Фізичні константи Категорія:Числа з власними іменами Категорія:Статистична фізика