Націоналізм

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти к навигации Перейти к поиску

Шаблон:Форми державної влади

 1. ПЕРЕНАПРАВЛЕННЯ Шаблон:Hatnote

Націоналі́зм (фр. nationalisme) — ідеологія і напрямок політики, базовим принципом яких є теза про цінність нації як найвищої форми суспільної єдності та її первинності в державотворчому процесі[1].

Це відрізняє націоналізм від інших ідеологій — лібералізму, консерватизму, соціал-демократизму, анархізму та комунізму. У кожній з них поняття нації відіграє певну роль, але не є найважливішим. Має різні форми і національні різновиди, що пояснюється різними історичними та суспільними обставинами їх виникнення[2].

У своїй основі проповідує вірність і відданість своїй нації, політичну незалежність, наявність національної ідеї задля практичного захисту умов життя нації, її території проживання, економічних ресурсів та духовних цінностей.

В силу того, що багато сучасних радикальних рухів підкреслюють своє націоналістичне забарвлення, і схиляються до шовінізму, то і націоналізм часто помилково асоціюється з етнічною, культурною та релігійною нетерпимістю (або будь-якою іншою неприязню до етнічних «інших»). Всі ці лякаючі прояви стосуються саме шовінізму. Така агресивна форма націоналізму засуджується прихильниками поміркованих течій в націоналізмі.

Термінологія і характеристика[править]

Термін «націоналізм» (nationalismus) запропонував Йоганн Готфрід Гердер наприкінці 1770-х років.[3] Точніше, де і коли важко визначити, однак його розвиток тісно пов'язаний із розвитком питання, що таке «держава».

Націоналізм виникає як реакція етносу на деструктивні впливи зовнішнього оточення (економічні, соціальні і політичні процеси, іноетнічні впливи). Націоналізм як політичний принцип, згідно з яким етнічні межі не мають перетинатися політичними кордонами і, зокрема, етнічні кордони в межах певної держави не повинні відокремлювати правителів від решти, виробився в процесах утворення національних держав, розпаду імперій і відділення колоній від метрополій. Отож націоналізм як «фактор впливу» перевершив і світові релігії докапіталістичних суспільств, і державні утворення імперського типу Нового часу.

У першій таксономії націоналізм протистояв християнству і космополітизмові, у другій — інтернаціоналізмові й імперіалізмові. У рамках мононаціональних держав націоналізм може варіювати від ізоляціонізму (Албанія 60-80-х XX ст.) до експансіонізму («японська модель»).

Залежно від історичної долі, численності, специфіки домінуючих у його межах способів діяльності, ступеня розбіжностей його культурних норм із сусідами тощо, реакція етносу (або «градус» націоналізму) може кардинально змінюватися. Націоналізм виступив, зокрема, відповідною реакцією багатьох етнічних спільнот на загальносвітовий процес інтернаціоналізації, що посилюється. Ця тенденція в контексті історичного досвіду стала неоднозначною. [джерело?]Категорія:Статті з твердженнями без джерел

В екстремальних варіантах прояву націоналізму в національній свідомості відбувається фетишизація власне етнічного початку, що починає розглядатися як гранична підстава буття даної спільноти людей, як єдиний критерій диференціації між ними. Етнічне стає об'єктом свого роду культу (аж до ритуалізації). Націоналізм найчастіше зводить етнічні розбіжності до генетичних, а останні — до їхніх зовнішніх проявів, що і визначаються як єдиний чинник, що конституює національну цілісність.

Ідеологія націоналізму постулює також пріоритет національних цінностей перед особистісними, пріоритет державності перед будь-якими іншими формами соціальної самоорганізації етносу, пріоритет міфологізованого національного минулого і бажаного майбутнього перед сьогоденням, пріоритет «культурної» і «народної» самобутності перед установками «неукоріненої» інтелігенції.

Для індивіда в умовах кризи традиційних суспільних інститутів етнос — найстійкіша референтна група, а націоналізм — найдоступніший психологічний субститут виходу зі станів фрустрації. Неминуче недооцінюючи всю складну систему створеної етносом господарської, політичної, духовної культури, результати численних міжетнічних взаємопроникнень (у тому числі і генетичних), що мали місце в історичній долі кожного народу, націоналізм абсолютизує етнічну замкнутість, що веде до застою, спрощення й упадку даної національної культури. [джерело?]Категорія:Статті з твердженнями без джерел

Шаблон:Початок цитати Все, що йде поза рамами нації, се або фарисейство людей, що інтернаціональними ідеалами раді би прикрити свої змагання до панування одної нації над другою, або хворобливий синтементалізм фантастів, що раді би широкими «вселюдськими» фразами покрити своє духовне відчуження від рідної нації. Шаблон:Кінець цитати

Історія[править]

Окремі прояви національних почуттів і національних рухів трапляються у стародавні, античні та середні віки (почуття відмінності стародавніх євреїв від невірних, античних греків від варварів, французько-англійський конфлікт під час Столітньої війни 13371453 тощо. Однак як масове й загальнопоширене явище націоналізм характерний в основному для новітніх часів. Більшість політичних і культурних явищ до цього часу мали універсальний, а не національний характер: найпоширенішою формою державних утворень були імперії, а не національні держави; релігії мали світовий характер і т. д. Зазвичай більшість населення не була свідома своєї національної окремішності. Націю, як політичне (але не етнічне) утворення уособлював т. зв, репрезентативний клас (дворянство у Росії та Франції, шляхта у Польщі чи козацтво в Україні). Нерідко верхівка цього класу за своєю етнічною приналежністю відрізнялась від основної маси населення (як династія норманів у середньовічній Англії та династія Рюриковичів у Київській Русі).

В Європі до розвитку націоналізму люди зазвичай були лояльними до міста або конкретного лідера, а не до своєї нації. Британська енциклопедія визначає початок націоналістичного руху з кінця XVIII століття — Американської і Французької революцій. Інші історики вказують спеціально на ультра-націоналістичні партії у Франції під час Французької революції.[4][5]

17—18 сторіччя[править]

Початок утвердження націоналізму як універсального явища поклали англійська (17 ст.) і французька (18 ст.) революції, які скасували королівську владу і проголосили націю об'єднанням вільних громадян й джерелом державної суверенності. Дух націоналізму в Європі поширився завдяки війнам Наполеона І Бонапарта, який, з одного боку, підтримав національні рухи Італії і Польщі, а з другого боку, викликав вибух патріотичних почуттів серед поневолених народів — німців, іспанців, італійців, росіян. Після поразки Пруссії у війні з Наполеоном (1806) німецький філософ Йоганн Готліб Фіхте (1762—1814) у «Промовах до німецької нації» (1808) закликав німців до національного відродження та встановлення свого культурного лідерства у світі. У 1810 у Берліні була організована перша гімнастична організація, яка ставила собі за мету військове виховання молоді у дусі національних ідеалів. У 1815 у Йєнському університеті було створене перше націоналістично-студентське товариство «Burschenschaft». Діяльність цих молодіжних організацій була підпорядкована меті національного об'єднання і здобуття національної незалежності; вони слугували зразком для пізніших національно-парамілітарних і студентських організацій серед слов'янських народів (чеських, польських, українських «Соколів», студентських громад тощо). Теоретичне обґрунтування націоналізм знайшов в ідеях романтизму, який стверджував особливу мистецьку вартість народних традицій, народної мови. Теоретики романтизму — передусім німецький філософ Йоганн-Готфрід Гердер (1744—1803) — особливу увагу приділяли слов'янським народам, які ніби-то зберегли свої традиції у незіпсованому і первісному вигляді, і тому передбачали велике майбутнє для слов'янських народів. (Гердер окремо відзначав особливу роль українців). Німецька класична філософія, насамперед у працях Георга Вільгельма Фрідріха Гегеля (1770—1831), хоча й відкидала романтичну традицію, обґрунтувала ідею національної держави не лише як об'єднання всіх громадян заради ідеалів свободи, безпеки і щастя, але як органічної особи, як втілення божественної ідеї на землі та уособлення найвищої стадії у суспільному розвитку.

Перша половина 19-го сторіччя[править]

Віденський конгрес 1815 лише частково визнав ідею національної держави у післявоєнному врегулюванні кордонів Європи, дозволивши утворення конфедерації малих німецьких держав (т. зв. Bund) та погодившись на виділення польської території Російської імперії в окреме автономне Варшавське королівство.

Однак Віденський конгрес не поставив під сумнів сам факт доцільності існування імперій, а навпаки — прагнув зберегти status quo з переддня Французької революції і наполеонівських воєн. Революції 1830-31 поклали край системі, утвореній Віденським конгресом, і стали поштовхом для національних повстань у Бельгії (яка у 1831 була визнана незалежною державою), поляків (1830-31 і 1848) та італійців (1831). Поразка польського та італійського повстання привела до утворення в еміграційних національно-революційних організацій — «Молодої Італії» (1831), «Молодої Польщі» (1834), які в наступні десятиліття слугували прообразом подібних організацій серед інших народів — «Молодої Ірландії» (1840), «Молодої Туреччини», «Молодого Китаю» тощо. Лідер «Молодої Італії» Джузеппе Мацзіні (18051872) сформулював принцип: «Кожній нації — держава».

На початку 19 століття націоналізм перестав бути західноєвропейським явищем, поширившись на нові історичні регіони. У Південній Америці розгорнулися національно-визвольні рухи проти іспанської влади на чолі з венесуельцем Сімоном Боліваром (17831830) й аргентинцем Хосе де Сан Мартіном (1778—1850). У результаті повстанських рухів іспанську владу над південноамериканськими колоніями було ліквідовано і проголошено незалежність Парагваю (1811), Аргентини (1816), Чилі (1818), Венесуели, Мексики, Перу (1821), Бразилії (1822), Болівії (1825), Уругваю (1828).

Надзвичайно багатим на національні рухи був регіон Центрально-Східної Європи, яка перебувала під владою трьох імперій — Австрійської, Османської і Російської. Початок національному відродженню серед народів цього регіону поклали учені, дослідники історії, мови, фольклору — словак Ян Коллар (1794—1852), чех Франтішек Палацький (1798—1876) та Карел Гавлічек-Боровський (1821—1854), південні слов'яни Людевіт Ґай (1809—1872) і Вук Караджич (1787—1864), обидва — засновники т. зв. іллірійського руху, який ставив собі за мету об'єднання південних слов'ян у єдину державу (Югославію), румуни Самуїл Міку-Клайн (1745—1806) та Георге Лазар (1779—1823).

Наполеонівські війни та польське визвольне повстання 1830—1831 прискорили кристалізацію національних рухів у Російській імперії. Формування російської національної свідомості одержало сильний поштовх у результаті Уварівських реформ, які проголосили «народність» (національність) разом з «самодержавством» і «православ'ям» основоположними принципами Російської імперії. Реформи Уварова поклали початок посиленій русифікації державного апарату та інших, неросійських народів, які проживали на території Російської імперії. Відповіддю на них була активізація національних рухів поневолених народів. Це стосувалося, зокрема, українського національного відродження, яке бере свої початки від перших спроб утворення нової літературної мови («Енеїда» Івана Котляревського, 1798) та боротьби нащадків козацької старшини, які стали російськими дворянами, за збереження автономних прав України в Російській імперії. Активізація національного руху привела до утворення Кирило-Мефодіївського Братства (1846—1847), провідні діячі якого — Тарас Шевченко (1814—1861), Пантелеймон Куліш (1819—1897), Микола Костомаров (1817—1885) — відіграли вирішальну роль у формуванні ідеології модерного українського націоналізму.

У Австрійській імперії українське національне відродження було пов'язане у першу чергу з діяльністю «Руської Трійці» (1830-ті рр.) та Головної Руської Ради, інших українських організацій під час революції 1848 р.

Революція 1848 послужила сильним поштовхом для розвитку національних рухів і формування їхніх політичних програм. Разом з тим, вона вперше засвідчила, що національні рухи поневолених народів можуть перебувати у конфлікті між собою (як польський та український, угорський і словацький та ін. національні рухи). На загострення такого конфлікту вплинула поява нових інтелектуальних течій — гегельянства, марксизму та ін., які проголосили, що національні рухи т. зв. недержавних (неісторичних або малих) народів (такі як чеський, словацький, український, єврейський та ін. рухи) суперечать історичному прогресу, оскільки призначенням цих народів є ніби-то асиміляція і поступове розчинення у тілі державних (російського, німецького, польського, угорського та ін.) народів. Іншим новим явищем у розвитку націоналізму після революції 1848 було поєднання національних вимог з вимогами проведення реформ і модернізації економіки. Ідеологом цієї течії був німецький економіст Фрідріх Ліст (1783—1846), який вимагав введення високих митних тарифів для захисту внутрішнього національного ринку і прискорення індустріалізації, будівництва залізниць для економічного об'єднання розрізнених національних територій, розвитку національної освіти тощо

Друга половина 19-го сторіччя[править]

У другій половині 19 ст. успішно завершилося об'єднання італійської та німецької нації. У результаті дипломатичних успіхів прем'єр міністра Сардинії графа К. Кавура (1810—1961) та військових походів повстанців на чолі з Дж. Гарібальді більшість території Італії було об'єднано (1859—1861) під владою короля Віктора Емануїла І, а Рим приєднаний (1870) да Італійської держави. Приклад Італії стимулював відродження руху за об'єднання Німеччини. У німецькому русі виділялися дві концепції вирішення німецького питання: великонімецька передбачала утворення Великої Німеччини, яка включала б й Австрійську імперію; малонімецька виключала Австрію зі складу майбутньої німецької держави і виступала за об'єднання всіх німецьких земель навколо Пруссії. У 1860-х рр. перемогла малонімецька концепція.

В результаті перемоги у австро-прусській війні (1866) Пруссія під проводом прем'єр-міністра О.фон Бісмарка (1815—1898) об'єднала німецькі землі, а після перемоги у франко-прусській війні було проголошено нову Німецьку імперію (1870). Поразка Австрії привела до внутрішньої реорганізації Австрійської імперії. Оскільки вона більше не претендувала на роль німецької держави, було зроблено певні поступки на користь ненімецьких народів — угорців, поляків, чехів. Було виділене в окрему державно-адміністративну одиницю Угорське королівство, й імперію було перетворено у дуалістичну Австро-Угорську монархію (1867). Широкі автономні права було надано полякам у Галичині, що, у свою чергу, привело до загострення польсько-українського конфлікту.

Лібералізація політичного режиму у Російській імперії у 1860-70-х рр. спричинилася до активізації національних рухів неросійських народів — фінів, литовців, українців та ін. Однак польське повстання 1863, а згодом посилення політичної реакції після вбивства Олександра II (1881) посилили репресивні заходи проти неросійських національних культур (аж до їх фактичної заборони, як у випадку з українським національним рухом після Валуєвського указу 1863 та Емського акту 1876).

Нова короткочасна хвиля лібералізації національної політики і піднесення національних рухів відбулася під час та в перші роки після революції 1905-07, однак їй було покладено край політикою столипінської реакції. В умовах постійних переслідувань деякі національні рухи (як український і польський) змушені були перенести центр своєї діяльності в Австрійську імперію, інші (як литовський) — розвинути сітку нелегальних шкіл, видавництв тощо

Іншим фактором посилення національних рухів у Європі, особливо у її південній і східній частині, стала боротьба навколо спадщини Османської імперії, яка в другий половині 19 ст. переживала занепад. У результаті Кримської 1853-56, російсько-турецької війни 1877—1878 та повстання південнослов'янських народів Румунію, Сербію і Чорногорію було визнано на Берлінському конгресі 1878 самостійними державами, а Болгарію — як автономне князівство під турецьким протекторатом (у 1908 її проголошено самостійною державою).

Зворотною стороною військових поразок Османської імперії було зародження руху «молодотурків» (1860—1876), які ставили завдання модернізувати свою країну за зразком європейських національних держав. Однак під час їхнього правління (1908—1918) молодотуркам не вдалося розв'язати суперечності між багатонаціональною імперією, яку вони хотіли зберегти, і національною державою, яку вони хотіли збудувати. Успішнішим були, однак, аналогічні спроби у Японії, де під час правління імператора Мейджі (1867—1912) було утворено національну державу за прусським зразком.

Особливістю національних рухів наприкінці 19 — на поч. 20 ст. було те, що вони набрали масового і чітко політичного характеру. У Західній Європі активізувалось фламандське відродження у Бельгії, каталонське і баскське — в Іспанії. Політичними вимогами двох останніх було перетворення Іспанії у федеративну державу; частково їх було реалізовано у часи Іспанської республіки (1931—1939), однак утвердження диктатури Франко супроводжувалося відновленням централізму.

Деякі із національних конфліктів у Західній Європі знайшли мирне розв'язання. Норвегія, яка у 1814 перебувала у складі Швеції, від'єдналася у 1905; Ісландія, що з 1830 входила у склад Данії, у 1918 стала незалежною республікою. Гостріших форм набрала боротьба за визволення Ірландії з-під влади Англії, яка увінчалась проголошенням Ірландської республіки у 1921. Та національні конфлікти на Балканському п-ві: дві балканські війни (1912 і 1913) та вбивство австрійського престолонаслідника Франца Фердинанда у Сараєво (28.6.1914) послужили поштовхом до Першої світової війни.

Початок 20-сторіччя, розпад імперій[править]

Перша світова війна 19141918 привела до розпаду Австро-Угорської, Турецької та Російської імперій.

Новий післявоєнний політичний порядок, який проголосив американський президент Вудро Вільсон у «14 пунктах» (1918), одним із основоположних принципів визнавав право нації на самовизначення. Його було частково втілено у Версальській системі, яка визнала утворення й незалежність нових національних держав — Литви, Латвії, Естонії, Фінляндії, Польщі, Чехословаччини, Югославії. Однак цей принцип було запроваджено вибірково. Він не стосувався тих національних рухів, які у часи війни перебували у ворожому до Антанти таборі Центральних держав (у тому числі — до українців). Повоєнне влаштування державних кордонів було проведено так, що деякі формально національні держави (Польща, Румунія) були за суттю міні-імперіями, у яких національні меншості становили 20-30 % населення; інші ж, утворені як добровільні об'єднання декількох націй, забезпечували домінатні позиції лише одній (чехам у Чехословаччині, сербам у Югославії). Інші народи (як українці) опинилися зразу у складі декількох держав.

Окрім того, обмеження територій держав, які зазнали поразки, до їхнього етнічного ядра (Німеччина, Угорщина) породжували серед їхнього населення сильні реваншистські настрої. Суперечність між правом націй на самовизначення, яке проголосили ліберальні держави (США, Англія, Франція), та конкретним його втіленням у Версальській системі створювало сприятливий ґрунт для виникнення агресивного, шовіністичного і ксенофобного націоналізму. Його ідеологічним обґрунтуванням стали расистські теорії А. де Гобіно (1818—1882) та ідеологія інтегрального націоналізму — націоналізму, який відкидає ліберальні цінності як застарілі ради торжества національних інтересів і проповідує рішучі і беззастережні дії,— яку сформулювали французи Шарль Моррас (1868—1952) та Моріс Баррес (1862—1923).

В українському національному русі утвердження інтегрального націоналізму було пов'язане з ідеологією Д. Донцова (1883—1973) та діяльністю Організації Українських Націоналістів у 1930-х рр.

Передвоєнні роки та Друга світова війна[править]

Утвердження тоталітарних режимів у Радянському Союзі, Німеччині, Японії та ін. країнах у 1930—1940 привело до посилення нового типу національних рухів — панславістського, пангерманського і паназіатського. Панславізм первісно виник серед слов'ян Австрійської імперії, що прагнули її перетворення у федерацію рівноправних народів, серед яких слов'янські народи становили б більшість. Протягом 19 ст. існувало декілька різновидів панславістської ідеології (зокрема, лідери Кирило-Мефодіївського Братства прагнули встановлення федеративної слов'янської республіки з центром у Києві). Однак після краху планів перетворення Австрійської імперії у федерацію (у зв'язку з проголошенням австро-угорського компромісу 1867) більшість лідерів й ідеологів панславістського руху приписували особливу роль Росії, яку, як справжню християнську державу, ніби-то покликав Бог для спасіння людства, поширення ідеалів миру і справедливості у світі. Після перемоги більшовиків у революції і громадянській війні в Росії 1917-20 ідеологію панславізму було поєднано з комуністичними гаслами. Росіян було проголошено справжнім соціалістичним народом, покликаним ширити ідеали комунізму серед інших націй. Під цими гаслами у 1917-20 було здобуто перемогу над національно-визвольними рухами неросійських народів — українцями, вірменами, грузинами та ін., що прагнули відокремитися від Російської імперії та утворити свої національні держави. Після перемоги СРСР у Другій світовій війні 1939—45 Й. Сталін зреалізував найсміливіші плани російських панславістів, об'єднавши всі слов'янські народи під російським керівництвом і поширивши впливи на Центральну і Південну Європу. Радянське керівництво завдало смертельного удару пангерманському рухові, який прагнув до об'єднання Німеччини, Австрії, Швейцарії, Данії і скандинавських країн в єдиний союз «нордичної раси». З кінця 19 ст. пангерманська ідеологія користувалася все більшими впливами серед громадської думки і урядової політики Німеччини; найбільшого розквіту вона досягла після приходу в 1933 до влади А. Гітлера (1889—1945). У 1941 у результаті перемог німецької армії у Європі, пангерманський план був близьким до свого найповнішого завершення. Разом з пангерманським рухом поразки у Другій світовій війні зазнав і паназіатський рух, головною метою якого було утвердження влади Японії над Китаєм, Індією та іншими азіатськими територіями від східного узбережжя Африки аж до західного узбережжя Тихого океану.

Утворення агресивних, шовіністичних і тоталітарних тенденцій у багатьох національних рухах наприкінці 19-у першій половині 20 ст. було пов'язано з поширенням хвилі антисемітизму (справа Дрейфуса у Франції (1894), творчість німецького історика Г. фон Трейчке (1834—1896), філософа Є. Дюрінга (1833—1921), композитора Р. Ваґнера (1813—1883), масове винищення євреїв у гітлерівській Німеччині та окупованій нею території (Голокост), хвиля антиєврейських погромів у Російській імперії (1881,1905-1907,1917-1920)та антисемітська пропаганда в останні роки правління Й. Сталіна, антиєврейська спрямованість національної політики міжвоєнної Польщі, Румунії тощо. Реакцією на поширення антисемітизму стало викристалізування ідеології та практики модерного єврейського націоналізму — сіонізму. Австрійський журналіст єврейського походження Т. Герцль (1860—1904) у брошурі «Єврейська держава» (1896) сформулював як кінцеву мету сіонізму еміграцію євреїв у Палестину й утворення там єврейської національної держави. Єврейська еміграція у Палестину після Першої світової війни особливо посилилася після приходу до влади А. Гітлера у Німеччині. Сіоністський рух зустрів опір арабського населення Палестини; перемога єврейських поселенців над арабами привела до проголошення у 1948 держави Ізраїль.

Повоєнні роки, крах колоніальної системи[править]

Після Другої світової війни 1939—45 основний принцип, який вимагає визнання за націями право на власну державу, став універсальним і загальноприйнятим. Це відобразилося, зокрема, у розпаді останніх імперій. Розпад англійської імперії розпочався ще у міжвоєнну добу, коли Англія визнала незалежність Іраку (1932) та Єгипту (1936). Серед національних рухів в англійських колоніях найсильніше виявився індійський, особливо, коли його очолив Мохандас Карамчанд Ганді (1869—1948). У 1947 Англія визнала незалежність Індії. Індійські мусульмани не приєдналися до індійського національного руху й добилися утворення окремої національної держави — Пакистану (1947). У 1948 проголошено незалежність інших англійських колоній — Цейлону (з 1971 — Шрі Ланка) і Бірми. На відміну від розпаду англійської імперії, який відбувався порівняно мирно, здобуття незалежності французькими колоніями у Північній Африці й Індо-Китаї супроводжувалося війнами і масовими насильствами в Алжирі (1954—1962), В'єтнамі, Лаосі, Кампучії (1945—1954). З 1960-х рр. процес деколонізації охопив Африку. Як і в Азії, приклад дала Англія, проголосивши у 1957 незалежність Гани. Протягом декількох років незалежність здобули більш ніж 20 африканських колоній. Останніми відмовилися від своїх колоній у Африці Португалія (1974), Родезія (1980), Південна Африка (1990).

Проголошення незалежності у країнах Азії й Африки у багатьох випадках відкрило шлях до нових воєн, у яких націоналістичні лозунги тісно перепліталися з соціалістичними і комуністичними. З другого боку, комуністичні режими самі активно експлуатували національну ідеологію і провадили шовіністичну політику стосовно окремих народів. У Радянському Союзі домінантні позиції займала російська нація. Це викликало опір серед неросійських народів, який набирав нових форм — від збройної боротьби у Західній Україні, балтійських країнах у перші післявоєнні роки до дисидентських рухів з чітким національним забарвленням у 1960—80-х рр. серед українців, литовців, латвійців, естонців, грузинів, вірмен та ін. Хоча радянська влада проводила репресії проти неросійських народів, разом з тим вона, зміцнюючи свої власні позиції, об'єднала розрізнені національні території у складі єдиних республік (наприклад, приєднання Західної України до Української РСР), сприяла формуванню національних партійно-державних еліт — тобто об'єктивно вела до зміцнення неросійських народів. Тому з падінням радянського режиму у 1991 розпад СРСР — останньої імперії — був неминучим.

Сучасність[править]

У сучасному світі націоналізм залишається універсальним явищем. Він охоплює не лише країни третього світу, але і країни з достатньо високим рівнем господарського і культурного розвитку (наприклад, рух французькомовного населення Квебеку у Канаді, конфлікти між фламандським і французькомовним населенням у Бельгії та ін.)[6].

Критика[править]

Докладніше: Антинаціоналізм
Докладніше: Космополітизм

Критики націоналізму стверджують, що часто незрозуміло, що являє собою «нація», або чому нація повинна бути єдиною легітимною одиницею політичної влади. Нація — це культурна спільність, і не обов'язково політичне об'єднання, а також не обов'язково пов'язана з конкретною територіальною зоною, хоча націоналісти стверджують, що кордони нації і держави повинні, наскільки це можливо, збігатися.[7] Філософ Ентоні Грейлінг описує нації, як штучні конструкції, «їх межі звертаються до крові минулих війн». Він стверджує, що «немає жодної країни на землі, що не є домівкою для більш ніж однієї, але, як правило, співіснуючої культури. Культурна спадщина — не те ж саме, що й національна».[8]

Націоналізм за своєю суттю об'єднує осіб котрі належать до єдного етносу та розподіляє: оскільки наголошує на очевидних відмінностях між людьми, підкреслюючи ідентифікацію індивіда зі своєю нацією. На думку противників націоналізму ідея потенційно репресивна, бо нібито занурює індивідуальність у рамки національного цілого та дає елітам або політичним лідерам потенційні можливості маніпулювати чи контролювати маси.[9]

Націоналізм як основа націй[править]

Виходячи з того стану, у якому перебуває людське суспільство, ми можемо висловити таке припущення, що люди у своєму нерозумінні законів природи ще дуже далекі навіть від думки, в якому напрямі рухатися, щоб почати міркувати відносно тих теорій, які відповідають природному розвитку людства. Людство розвивається технологічно, але вироджується фізично. Як свідчать переконливі наукові дослідження, гібридизація людей через змішування людських популяцій, тобто неспоріднених націй, призводить до деградації фізичної, психічної, моральної… В першому поколінні гібриди отримують подвійний набір генетичної інформації (мулати, метиси), що якісно проявляється в їх перевазі над звичайними людьми, але в наступних поколіннях гібриди дуже швидко деградують і вироджуються, якщо їх наступні покоління не повертаються до своєї природної основи.

Національні рівноправні держави — це на наш погляд єдиний шлях природного розвитку людини. Світогляди, ідеології, релігії, які несуть космополітизм, глобалізацію, а також перевагу однієї раси чи нації над іншими, наносять непоправну шкоду націям і людству загалом. Зникнення навіть однієї нації веде до збіднення людства, бо кожна нація несе в собі свою культуру, мову, традиції, історію, свої психологічні, фізіологічні та біологічні особливості. Збереження генофонду націй (людських популяцій), їх самоідентифікації, має бути покладено в основу будь якої політичної доктрини, яка випливає з необхідності модернізації чи трансформації міждержавних, міжнаціональних, між цивілізаційних стосунків в нових умовах розвитку людського суспільства.

Відбувається свідома фальсифікація націоналізму та поширення космополітичного світогляду. З'являються різні трактування націоналізму з намаганням його розділити на типи, вмонтувавши в нього імперіалізм та інші ідеологічні шовіністичні форми та течії. Але імперського націоналізму не існує в принципі, бо це вже не націоналізм. Можемо припустити, що типологізацію націоналізму саме і придумали для того, щоб можна було ототожнювати  націоналізм з імперіалізмом, нацизмом, фашизмом, шовінізмом. Націоналізм ярий противник імперіалізму, бо його головною ціллю є збереження кожної нації на Землі та побудова (в ідеалі) світу національних рівноправних держав. Націоналізм ярий противник нацизму, бо збереження усіх націй світу, забезпечуючи їх рівні права та можливості є основоположними його принципами.

Наше суспільство пильно контролюється силами світового імперіалізму і його наукове забезпечення у спотвореному вигляді доноситься постійно до кожного з нас. Важко не піддатися такому маніпулюванню нашою свідомістю. Політичної нації без етнічної нації не існує. Речі потрібно називати своїми іменами. Якщо в державне утворення входить декілька націй, то у політичному визначенні це матиме назву як міжнаціональне об'єднання, тобто конгломерат націй. Називати це об'єднання політичною нацією є спотворенням дійсності. Найвища ступінь політичної організації нації — це створення національної держави, що має визначення як політична нація.

Називати конгломерат різних націй політичною нацією — це міф, у який нас заставляють повірити. Тобто, нація, яка розбудовує національну державу або перебуває на шляху її створення і є політичною нацією. Не опираючись на фундаментальні наукові дослідження, не можна формулювати теоретичні концепції розвитку людства, бо часто вони суперечать законам розвитку живої матерії, і наслідки, наприклад, глобалізації для майбутнього людства можуть бути катастрофічними.

Саме тому велику увагу при формулюванні ідеологічних та світоглядних основ націоналізму, необхідно приділити вивченню біологічного напрямку. Доказова база, що міститься в наукових дослідженнях генетиків та біологів, частково викладена в останньому розділі. Термін «націоналізм» (nationalismus) запропонував Йоганн Готфрід Гердер наприкінці 1770-х років. Але саме явище націоналізму з'явилося тоді, коли з'явилися різні популяції людини і  це вимагало певної урегульованості між ними для забезпечення умов життя кожного виду, поміж людського різноманіття. Націоналізм — це явище збереження природного розвитку людства. А націоналіст, відповідно — це людина з усвідомленням потреби збереження природного розвитку людства.

Чому досі не існує наукового цілісного визначення націоналізму? У всі часи, відколи існує людська цивілізація, завжди була конкуренція між двома світоглядами, між двома кардинально різними ідеологічними баченнями розвитку людства — націоналізмом і імперіалізмом, хоч слів таких у природі ще не існувало. Імперіалізм — це паразитарна форма існування суспільства, яка уособлює рабство, неволю, колонізацію, наживу, грабунок, приниження, нерівність, війну, захоплення, нищення націй, їх самобутність та ідентичність. Імперіалізм, маскуючи свою злочинну природу, набув нових прихованих закамуфльованих форм, таких як глобалізм, космополітизм, глокалізм, мультикультуризм тощо.

Глобалізм та глокалізм — нові, приховані форми імперіалізму. Це визначення підходить як космополітичному світогляду, який спрямовує рух людства у пошуку начебто ефективних шляхів існування та виживання, так і відповідає послідовній антинаціональній політиці великого капіталу, щоб сфальшувати або применшити суть націй як природну основу розвитку людства. Щоб обґрунтувати нашу позицію і сформулювати основні проблеми, що виникають в аналізі процесів міжнародних та міжнаціональних відносин, які заходять в суперечність з природними основами розвитку живої матерії та ведуть в глухий кут, для повноти охоплення та розуміння висловлених нами думок, зупинимося на визначенні поняття «нація» та «націоналізм».

Ми спробували синтезувати основні тлумачення поняття «нація», яке найчастіше чуємо і читаємо. Це історична спільнота людей, яка має такі ознаки: нація виникає на основі одного етнічного складу (етносу, популяції), що вказує на її витоки з якоїсь раси. Нація, етнос, популяція — природне утворення. Ознаками етносу є, насамперед, спільність походження (морфологічні, фізіологічні особливості), мова, ментальність, самосвідомість, єдині звичаї, традиції, історія тощо; — спільність психологічних ознак, які виступають під загальною назвою «національний характер». Останній формується в процесі спільної діяльності людей; — територіальна спільність, тобто кожна нація має свою чітко окреслену етнічну територію. Спільна територія консолідує націю, і навпаки, втрата території спричиняє втрату єднання та живучості нації; — значну роль у формуванні нації відіграють такі фактори, як спільна мова, традиції, звичаї, обряди та культура в цілому. Нація має лише одну мову. Специфічна культура, тобто культура лише певного народу передається з покоління в покоління, завдяки чому можна визначити загальнокультурні цінності будь-якої нації; — спільність економічного життя. Економічні зв'язки єднають людей, сприяють формуванню самосвідомості нації.

Націоналі́зм — ідеологія і напрямок політики, базовим принципом якого є теза про цінність усіх націй, як найвищої форми суспільної єдності та її первинності в державотворчому процесі. Ідеологія націоналізму несе в собі повагу до інших націй в їх праві на свою мову, культуру, традиції, державність, свободу, рівність, але водночас націоналізм є захисною оболонкою нації від вторгнення тих державних утворень, націй, злочинна ідеологія яких спрямована на захоплення інших народів, розширення меж імперій, колоній, або створення умов, які ставлять в залежність, підпорядковують народи, (нації) під свої інтереси (збагачення коштом інших). Незалежність, єдність, державність кожної нації, створення максимальних умов для розкриття потенціалу усіх націй та кожної людини, створення світового порядку, який відповідає природним основам розвитку людства, у якому всі нації є рівноправними і державними — це стратегія націоналізму. Без національних держав, які в тому числі повинні контролювати кількість населення на своїх етнічних територіях, існує небезпека того, що стрімке розмноження одних націй на фоні зменшення чисельності інших, призведе до їх витіснення та зникнення. Світогляди, ідеології, релігії, які несуть космополітизм, глобалізацію, а також перевагу однієї раси чи нації над іншими на наше переконання є антинаціональними, антилюдськими. Зникнення навіть однієї нації веде до непоправного збіднення людства, бо кожна нація несе в собі свою культуру, мову, традиції, історію, свої психологічні, фізіологічні, генетичні та багато інших особливостей.

Повною протилежністю націоналізму є намагання асимілювати нацменшини з корінною нацією. Національна політика має буди виважена і добре продумана, щоб зберігати ідентичність кожної нації, підтримуючи їх мову, культуру, традиції та одночасно фінансувати проекти та складати міждержавні, міжнаціональні угоди про зацікавлення представників нацменшин до добровільного та усвідомленого повернення на свої етнічні землі, у свої національні держави. Повернення до свого коріння, до свого роду — це шлях до відродження нації, її генофонду. Науково доведено численними дослідженнями, що гібриди можуть позбутися негативних наслідків змішування й уникнути виродження, якщо наступні етапи їх розмноження будуть спрямовані до свого попереднього генетичного походження.

Отже, виходячи з біологічної природи людини, робимо наступне визначення поняттю нація. Нація — генетично сформована популяція людей на основі природної необхідності життя на Землі за формою та змістом структурних її елементів видів і різновидностей, що має свій генетичний зміст, який  визначає її здатність в реалізації своїх фізичних, психологічних, розумових, культурних, соціальних і політичних можливостей у своєму розвитку. Кожна нація як біологічно-соціальна однорідна система, для необхідності реалізації свого якісного, лише для себе властивого стану своїх природних особливостей, взаємозв'язку структури цієї системи, вимагає відповідних відносин з іншими націями, які є природною умовою забезпечення існування і розвитку Homo Sapiens, як одного із видів загальної необхідності структурного складу життя.

Тобто, відносини між націями є природною умовою забезпечення життя кожної окремої нації зі збереженням своїх якісних особливостей структур, як необхідна головна природна умова забезпечення основ якісних особливостей змісту загального життя, так і загального життя через необхідність збереження взаємозв'язку всієї різноманітності видів, які забезпечують просторово-часовий стан життя. Відносини між націями здійснюються через психологічні, культурні, духовні, моральні, економічні, політичні, військові, спортивні та інші взаємозв'язки, які змінюють свої якісні особливості в залежності від еволюційного моменту взаємодії націй, так і від природних особливостей кожної з цих націй. Гібридизація між націями, особливо неспорідненими не лише стрімко руйнує нації, насичує людину спадковими хворобами, але і руйнує об'єктивну закономірну необхідність зв'язків між націями, що є умовою їх розвитку, кожної зокрема, оскільки цим забезпечується просторово-часове визначення людини в системі життя, необхідна умова взаємозв'язків між всіма біологічними видами на всій поверхні Землі. Для цього є закономірна умова збереження кожної нації в її визначених природою особливостях. Втрата природних основ нації є втратою взаємозв'язку між націями, руйнування самої природи системи життя.

Націоналізм — це політика, ідеологія, світогляд, наука, філософія, суспільний рух, це природна основа збереження та розвитку людського багатоманітного суспільства, тобто це реальне явище існування людства. Політичні партії, громадські організації, рухи, які себе називають націоналістичними, але у них проявляється агресія та ненависть до інших націй, негативне ставлення до їх мови, культури, традицій, звичаїв, психологічних, фізіологічних та інших особливостей, а також коли їх програмні засади передбачають інтеграцію в імперські утворення — це псевдонаціоналістичні організації, які нічого спільного з націоналізмом не мають. Основна їх ціль — спотворити, сфальшувати суть націоналізму і їх дуже легко виявити як в українській політиці, так і в політичному житті інших держав. Націоналізм як явище не має національності, бо усі нації на Землі являють собою єдиний організм життя людства, забезпечуючи природний процес його розвитку. Націоналізм не має якоїсь панівної релігійності, бо кожна людина, потрапляючи у цей світ, вибирає собі сама свій шлях і формує той світогляд і духовний стан, який притаманний саме її особистісному усвідомленню та унікальності. Націоналізм немає кордонів — це явище належить усім націям. Внутрішній націоналізм нації сприяє максимальному розвитку кожної людини, реалізації її природних та набутих здібностей, збагачуючи націю новими досягненнями у всіх сферах життя. Зовнішній націоналізм — це інтернаціоналізм, спільна взаємодія усіх націй світу у збереженні природних основ розвитку, де кожна нація, як необхідна складова єдиного організму людства.

Чи є альтернатива політичній глобалізації? Виходячи з потреб націй (державних та бездержавних), які прагнуть побудувати такий світ, у якому кожна нація буде мати свою національну державу на своїх етнічних історичних землях з повагою до суверенітету, територіальної цілісності, культур, мов, традицій щодо усіх інших націй, розвиток рівноправних відносин, то логічно напрошується запитання: чому за всю історію людства і до сьогодні нації так і не спромоглися створити жодної світової організації, яка б опікувалася інтересами націй, вирішувала їх спірні питання і проблеми, та захищала від організованого світового імперіалізму, що вміло маскується у його новій формі — у світовому глобалізмі. По одинці жодна нація не в змозі протистояти потужним світовим політичним, військовим, фінансовим структурам, бізнес-імперіям і реалізувати ідею національної державності. Міжетнічні та міжконфесійні конфлікти до сьогодні ніхто не вирішував. Вони просто ігноруються, створюючи видимість якоїсь діяльності, або придушуються військовою силою, залишаючи ці проблеми майбутнім поколінням.

З усього видно, що імперські світові політичні, військові, фінансові та інші структури глибоко вивчають, контролюють і ставлять в залежність кожну націю, усі національні уряди та їх економіки, проводячи політику на знищення національної ідентичності, затягуючи в різноманітні імперські утворення, союзи, організації. Усвідомлення націями небезпеки свого знищення через розмивання кордонів, як захисної оболонки від напливу мігрантів, так і для захисту свого виробничого й економічного потенціалу; створення союзів, імперій, прихованої та відкритої колонізації народів, їх узалежнення, поступового нищення їх культури, мови, традицій і інших національних особливостей, генофонду, змушує їх організовуватися, створюючи спільну єдність націй у протидії світовому імперіалізму, для вироблення спільної стратегії й тактики у розв'язанні наболілих проблем сьогодення, що постали в зв'язку з намаганням невеликої, але надто заможної частини суспільства, спрямувати хід розвитку людства у тому напрямку, який дозволяє багаторазово збільшити прибутки їх транснаціональних компаній, що перевершують бюджети багатьох країн. Виходячи з поняття, що нація є природною основою існування та розвитку людства, то відповідно, змішування націй, особливо неспоріднених — це спосіб їх знищення.

Якщо офіційна наука візьме за основу нашу концепцію про наявність видової відмінності людини, то виникне потреба переосмислення сучасної світоглядної концепції розвитку людського суспільства, яка не заперечує, а навпаки сприяє змішуванню усіх неспоріднених націй, створюючи простір для космополітичного суспільства без кордонів, без армій, без націй, без держав. Так, ми, люди, нації, раси дуже різні і таке багатоманіття лише збагачує світ і цей взаємозв'язок створює систему життя. Якщо говорити про мурах, їх різні види, то не можливо собі уявити, що одні погані, і не потрібні, а інші кращі і їх потрібно зберігати. Тобто кожний вид має свої унікальні особливості, виконує свою особливу роль у загальному процесі розвитку життя. Наука досить консервативна, що пояснюється її залежністю від сформованого світогляду сучасного суспільства, яке на сьогодні прямує до повного змішування націй. Людське суспільство, виходячи з наукових досліджень генетиків, не однорідне, а складається з різних видів людей і їх змішування приводить до гібридизації (мулати, метиси) та поступового їх виродження. Саме виходячи з цих причин, антигуманним буде замовчувати цю проблему. Це аналогічно тому, коли б медицина знала про простий і дешевий спосіб лікування раку чи СНІДу, його профілактики, але свідомо приховувала цю інформацію, щоб продовжувати заробляти на людській біді.

Два світогляди — імперіалістичний і націоналістичний є тими реаліями, що вимагають пошуку шляхів розв'язання даної проблеми, нових наукових досліджень, що забезпечували б природний розвиток людства — збереження, відродження та розвиток націй, а також враховували об'єктивну реальність того, що значна частина людства вже втратила національну (етнічну) приналежність і лише наука дозволить зорієнтувати та повернути їх у напрямку до свого генетичного джерела. На даному етапі усі імперські утворення, які створили світові політичні, військові, фінансові та інші потужні структури, зацікавлені у применшені ролі націй у світовій політиці, а точніше буде сказати — нації виключені з цього процесу, що призводить до нав'язування космополітичного світогляду всьому людству, не враховуючи інтереси націй і їх проблеми. За всю історію людства не було створено жодної світової організації, яка б опікувалася інтересами націй (як державних, так і бездержавних).

Кожна нація має право на своїх етнічних землях заснувати свою національну державу. Наприклад, курди постійно намагаються донести до світу своє прагнення і потребу державності, але їх ніхто не чує. Замороження конфліктів у різних частинах світу військовою силою не вирішує етнічних проблем, а лише накопичує, залишаючи їх майбутнім поколінням. Логічно, що коли є нації, то вони повинні якось узгоджувати свої позиції у своїй організаційній структурі, якої ще не існує. Можна продовжувати рухатися по сучасних світоглядних орієнтирах, де з часом не буде що узгоджувати через гібридне та скалічене суспільство, і тому міжнаціональний орган у такому конгломераті буде вже не потрібний. Звичайно можна заперечувати й казати, що така всесвітня організація є, яка займається розв'язання проблем націй — це ООН.

Але, провівши відповідні дослідження, ми приходимо до висновку, що назва цієї організації не відповідає самій її суті, бо цю міжнародну організацію створювали на нації, а держави та імперії. Підміна понять, невідповідність назви та діяльності ООН, яка закамуфльована під інтереси імперських світових сил, що визначають і спрямовують розвиток людства у потрібному для них напрямку, вимагає активності націй у створенні реальної структури, яка забезпечуватиме захист прав та інтересів усіх націй. Наприклад, візьмемо Росію, на території якої є дуже багато націй, але представники в ООН від Росії доносять там не проблеми цих націй, а відстоюють інтереси Російської імперії. Жодна нація в умовах повного імперського контролю людського суспільства, не здатна самостійно побудувати розвинену національну державу, бо їй цього просто не дадуть, інакше це буде прикладом для інших націй у їх відродженні. Якщо і з'являються такі локальні спроби побудови національної держави без загального світового процесу національного відродження і взаємопідтримки — ці намагання можна назвати авантюризмом з відомим результатом, що не раз відбувалося і відбувається в історії не тільки українського національного державотворення.

Звичайно існують національні держави, такі як Японія, які змушені вести свою внутрішню і зовнішню політику, що відповідає стратегічним планам імперіалістичних світових сил для поглиблення глобалізації людства і затягування таких національних держав через гнучкі методи глокалізації в імперські світові структури. Тобто для імперіалізму підрив національних основ кожної нації — це питання часу. Саме з цих причин визріла ідея створення Всесвітньої Організації Інтересів Націй (ВОІН), абревіатура якої вказує не на обов'язкове військове протистояння з імперськими утвореннями, а на функцію оборони та захисту усіх без виключення нації від колонізації, залежності (економічної і політичної), як світова організація націй, всебічно сприяючи їхньому відродженню та розвитку. Делегатами на цьому всесвітньому національному конгресі мають бути представники націй, як державних, так і бездержавних.

На першому етапі становлення організації повинні бути створенні умови для озвучення та обговорення проблем націй, конфліктних ситуацій, їх вивчення, розроблення механізму гармонізації стосунків між націями, забезпечення рівноправності, взаємодопомоги та підтримки. Організувавшись, виробивши спільну стратегію і тактику, надалі виникне потреба у створенні та  розбудові інших структур, що покликані будуть забезпечити взаємовигідне багатовекторне співробітництво усіх націй та незалежність від світового імперіалізму.

Основною проблемою політики глобалізму, що заходить в суперечність з національними інтересами націй, є свідомо спотворений та нав'язаний людському суспільству світогляд, який підтримується з відомих причин світовою науковою елітою. Він ґрунтується на тому, що всі різновидності людських популяцій на Землі — це один вид людини, і тому рано чи пізно усі повинні злитися в одне ціле й утворити єдиний простір без держав, кордонів, армій, валют, урядів, що забезпечить рівні можливості для кожного громадянина держави «Земля» в його прагненні до самореалізації, прав та свобод. Наче б то ідея гарна, бо навіщо утримувати армії, коли не буде держав, а лише світовий уряд? Тоді не потрібно буде витрачати кошти на охорону кордонів, на утримання великого державного апарату в кожній країні, на озброєння, на військові заводи, на поповнення золотовалютних резервів для підтримання своєї валюти. Тобто з'являється можливість економити на тих речах, які у глобальному інтегрованому світі є зайвими і не витрачати багатомільярдні кошти на речі, без яких можна обійтись, об'єднавшись усім в єдину державу землян. Але тоді розпочнеться процес зникнення націй, культур, мов, традицій, інших національних особливостей, та поглибляться процеси виродження, деградації, через змішування людських популяцій та їх гібридизації.

Якщо виходити не з космополітичного (імперіалістичного) світогляду, а з націоналістичного, де природною основою людства є людські популяції, а їх змішування веде до гібридизації та подальшого виродження, то дотримання такої концепції вирішить не тільки збереження кожної нації у цьому багатоманітному світі, зберігаючи її ідентичність, а й дозволить нарешті обрати людству шлях природного розвитку, де нації є його основою і джерелом рушійної сили людського суспільства. Але виникає зразу запитання, чому сучасна наука ніяк не наважиться визнати, що людські раси і людські популяції — це різновидності людини? Чому це так важливо і чому відбувається такий спротив? Як відомо, існує міжвидова гібридизація, яка дозволяє об'єднувати генетичну інформацію, що спричиняє у першому поколінні утворення якісно кращих організмів, ніж батьківські. Якщо говорити про людину, то це метиси, мулати. Повернення до батьківського генетичного середовища дозволяє гібридам за певну кількість поколінь позбутися факторів виродження і генетична інформація набуває здорового вигляду.

Вивчаючи тваринний та рослинний світ починаючи від найменших організмів і до великих, не має потреби заперечувати, що усі види мають свої варіації. У природі є різні різновиди орлів, мавп, ведмедів, акул, китів, мух, павуків і кожна різновидність не змішується з іншою, зберігає себе, свою особливість. Але якщо мова заходить про людину, а не про будь-який вид тваринного чи рослинного світу, то тут існує безпідставна заборона стверджувати, що вона має свої різновидності, які сучасна наука називає расами та людськими популяціями. Саме через намагання сучасної науки замовчувати проблему гібридизації з її наслідками і з'являються космополітичні течії та світогляди, імперські ідеології, які не тільки не засуджують змішування рас та націй, особливо неспоріднених, а навпаки створюють проекти для подібних експериментів у планетарному масштабі.

Чи ми спроможні осягнути наслідки політичної глобалізації? Вплив процесів політичної глобалізації на світову політику спричинив спалах аналітичних досліджень, що виражені у працях вітчизняних та закордонних вчених, таких як А.Колодко, А.Уткін, З.Бжезинський, З.Бауман та інші. Праці Ф.Фукуями «Великий розрив», С. Хантінгтона «Зіткнення цивілізацій», О.Тофлера «Шок майбутнього» та багато інших авторів, викривають глибинні суперечності та проблеми, які несе глобалізація і це змушує з обережністю ставитися і глибоко вивчати усі наслідки цих процесів. Недосконалість капіталістичної системи, що проявилася у створенні надпотужних недержавних бізнес-об'єднань, транснаціональних корпорацій, що володіють величезними фінансовими ресурсами, впливаючи на політику та безпеку цілих країн, витісняючи середній та малий бізнес, здатні підривати їх економіки, не дотримуючись жодних міжнародних правових норм, довела свою слабкість, неефективність та утопічність. У національних держав в умовах такої викривленої моделі глобалізації, значно обмежуються можливості в розвитку міжнародних зв'язків як суб'єкта і зменшується роль політичного середовища країни. На думку Е. А. Арзоянц, глобалізація являє собою «цивілізаційний переворот, який супроводжується біфуркацією (хаотизацією) людства, а тому його результатом є відповідні непередбачувані мутації» [2, с.49]. Дослідник С. П. Перегудов доводив, що «глобалізація являє собою інструмент революційного насилля, який має на меті здійснити переворот у системі суспільних відносин… загострюючи соціально-економічні та політичні суперечності сучасного світу… (контраст між накопиченням штучно створюваних багатств, та збідненням, деградацію природних ресурсів, поглиблення диспропорції між основними центрами світового господарювання» [69, с.22].

Див. також[править]

Примітки[править]

 1. Залізняк Л. Л. Україна в колі світових цивілізацій — К.: Т-во «Знання» України, 2006. — 96 с. (7 с.) ISBN 966-618-226-2.
 2. Олег Проценко, Василь Лісовий Націоналізм: Антологія К.: Смолоскип, 2000. — 872 с. (12 с.) ISBN 966-7332-35-7
 3. T. C. W. Blanning (2003). The Culture of Power and the Power of Culture: Old Regime Europe 1660—1789 Oxford University Press, ст. 259, 260, ISBN 978-0-19-926561-9.
 4. «Nationalism»: [1] Encyclopedia Britannica.
 5. Smith, Anthony D. [Nationalism and Modernism: A Critical Survey of Recent Theories of Nations and Nationalism http://books.google.com/?id=4O0w3ZH57KkC]
 6. Історико-психологічна реконструкція психологічної думки в етнокультурному просторі України: монографія / В. Т. Куєвда, В. М. Лєтцев, В.Ф Литовський, А. М. Маслюк, Ю. Т. Рождєственський, В. В. Турбан, М.-Л. А. Чепа, В. В. Шусть. — Кіровоград, 2012. — 258 с. ISBN 978-966-189-135-6.
 7. Heywood, Andrew (1999). Political Theory: An Introduction (2nd ed.). London: Macmillan Press. pp. 97–98. ISBN 0-333-76091-3. 
 8. Grayling, A.C. (2001). The Meaning of Things: Applying Philosophy to Life. London: Weidenfeld & Nicolson. pp. 78–79. ISBN 0-297-60758-8. 
 9. Heywood, Andrew (2000). Key Concepts in Politics. London: Macmillan Press. p. 256. ISBN 0-333-77095-1. 

Джерела та література[править]

Шаблон:Вікіцитати1 Шаблон:Sister Категорія:Посилання на категорію Вікісховища відрізняється від властивості Вікіданих

Література[править]

 • С. В. Гринько. Націоналізм // Українська дипломатична енциклопедія: У 2-х т./Редкол.:Л. В. Губерський (голова) та ін. — К.:Знання України, 2004 — Т.2 — 812с. ISBN 966-316-045-4
 • В. Кулик. Націоналізм // Політична енциклопедія. Редкол.: Ю. Левенець (голова), Ю. Шаповал (заст. голови) та ін. — К.: Парламентське видавництво, 2011. — с.485 ISBN 978-966-611-818-2
 • В. Лісовий. Націоналізм // Шаблон:ФЕС
 • Політологічний енциклопедичний словник / уклад.: Л. М. Герасіна, В. Л. Погрібна, І. О. Поліщук та ін. За ред. М. П. Требіна. — Х. : Право, 2015.

Посилання[править]

Шаблон:Political ideologies

* Категорія:Ідеології Категорія:Політологія Категорія:Політична філософія Категорія:Етнопсихологія Категорія:Надпопулярні статті Категорія:Політичні ідеології