Мікологія

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти к навигации Перейти к поиску

Шаблон:Без виносок Гриб Міколо́гія (грец. μύκης — гриб і ...логія) — наука, яка досліджує гриби як особливу групу організмів, що становлять самостійне царство живої природи. Раніше, коли гриби відносили до рослин, мікологія вважалась одним із розділів ботаніки.

Предметами мікології є систематика, морфологія, цитологія, біогеографія грибів, біологія їх індивідуального розвитку й біоценотичні властивості.

Напрямки досліджень

Основні напрямки досліджень:

Відомі мікологи

Література

  • Загальна мікологія : навч.-метод. посіб. для студ. біол. спец. вищ. навч. закл. / Г. М. Лисенко [и др.] ; Ніжинський держ. ун-т ім. Миколи Гоголя. - Ніжин : [б.в.], 2008. - 95 c.
  • Загальна мікологія : навч. посіб. для підгот. фахівців ОКР "Бакалавр" напряму 6.090105 "Захист рослин" аграр. ВНЗ II-IV рівнів акредитації / В. А. Власенко, Т. О. Рожкова ; Сум. нац. аграр. ун-т. - Суми : Сум. нац. аграр. ун-т, 2016. - 272 с. : рис., табл.
  • Морочковський С.Ф. Історія розвитку мікологічних досліджень на Україні / Бот. журн. АН УРСР, 1954, 11(2): 36–45.
  • Леонтьєв Д.В., Акулов О.Ю. Загальна мікологія: Підручник для вищих навчальних закладів. – Х.: Видавнича група «Основа», 2007. – 228 с. (PDF-файл)
  • Мікологія : навч. посіб. / Н. В. Баканова, О. М. Ванзар ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : Рута, 2011. - 91 с. : рис.
  • Мікологія : практикум із мікології та фікології / Г. А. Чорна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. — Умань (Черкас. обл.) : Жовтий О. О., 2012. — 96 с. : іл. ; 20 см. — Бібліогр.: с. 81. — 300 пр. — ISBN 978-966-525-101-9
  • Словник-довідник з альгології та мікології / З. Калинець-Мамчур ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Л. : Вид-во ЛНУ, 2011. – 400 с. : іл. – (Серія "Біологічні Студії"). – Бібліогр.: с. 353-362 (192 назви). – ISBN 978-966-613-821-0
  • Дьяков Юрий. Занимательная микология. — Москва: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2013. — 240 с. (НАУКУ — ВСЕМ! Шедевры научно-популярной литературы (биология)).

Посилання

Шаблон:Refimprove Ошибка Lua: не удаётся создать процесс: proc_open(/var/log/nginx/wikiinfo_lua.error.log): failed to open stream: Permission deniedШаблон:Authority control Шаблон:Медицина Шаблон:Stub-meta