Електроліти

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти к навигации Перейти к поиску

Електролі́ти (англ. electrolytes, нім. Elektrolyte m pl) — речовини, розплави або розчини яких проводять електричний струм внаслідок дисоціації на іони, проте самі речовини не проводять електричний струм.

Загальний опис

Прикладами можуть служити розчини електролітів кислот, солей і основ. Електроліти — провідники другого роду, речовини, які в розчині (або розплаві) складаються повністю або частково з іонів, і які мають внаслідок цього іонну провідність.

1. Хімічні речовини або їхні системи, в яких проходження електричного струму зумовлене переміщенням іонів і у випадку постійного струму супроводжується електролізом.

Розрізняють:

У твердих електролітах електропровідність може бути зумовлена рухом:

В розчинах — завдяки електролітичній дисоціації на йони під дією йонізуючого розчинника або в результаті хімічної реакції. За ступенем дисоціації розрізняють сильні та слабкі електроліти. Електроліти є у всіх рідких системах живих організмів, слугують середовищем для проведення хімічних синтезів.

Складники рідкого електроліту — речовини, що, самі необов'язково будучи провідниками, здатні утворювати йони внаслідок розчинення в йонізуючих розчинниках (воді, ацетонітрилі, спирті та ін.) або в результаті реакції, чим зумовлюється провідність розчину.

Трийоновий електроліт

Електролі́т трийо́новий — електроліт, частки якого внаслідок дисоціації розкладаються на три йони, два катіони і один аніон або два аніони і один катіон. Один моль такого електроліту розпадається на три молі йонів, якими можуть бути два молі катіонів і один моль аніонів або два молі аніонів і один моль кітіонів, напр:

<math>\mathrm{ Mg(NO_{3})_{2} \leftrightarrow Mg^{2+} + 2NO_{3}^{-}}</math>
<math>\mathrm{Na_{2}S \leftrightarrow 2Na^{2+} + S^{2-}}</math>

Небінарний електроліт

Електролі́т небіна́рний — електроліт, частки якого розпадаються внаслідок дисоціації на два або більше катіонів і два або більше аніонів. Це значить, що один моль такого електроліту дисоціює на два або більше катіонів і два або більше аніонів, напр:

<math>\mathrm{Al_{2}(SO_{4})_{3} \leftrightarrow 2Al^{3+} + 3SO_{4}^{2-}}</math>
<math>\mathrm{Mg_{3}(PO_{4})_{2} \leftrightarrow 3Mg^{2+} + 2PO_{4}^{3-}}</math>

Симетричний електроліт

Симетричний (бiнарний) електролiт — той, в якому число анiонiв дорiвнює числу катiонiв: 1,1-валентнi (NaCl, Hg2Cl2, численні солі з органічними йонами, пр., тетралкіламонійгалогени, перхлорати піриліїв, піридиніїв, азоліїв, ацетат амонію та ін.), 2,2-валентнi (CaSO4).

Сильний електролiт

Електролiт з близьким до одиницi ступенем дисоцiацiї, щопрактично не залежить вiд концентрацiї. Молярна електропровiднiсть сильних електролiтiв з розбавленням визначається рухливiстю йонiв i при нескінченному розбавленнi прямує до їх граничного значення. Розчини таких електролiтів добре проводять електричний струм. Більшість розчинних неорганічних іонних сполук є сильними електролітами.

Див. також

Електролітична дисоціація

Джерела

Посилання

Шаблон:Stub-meta

* Категорія:Аналіз крові Категорія:Аналіз сечі