Демографія

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти к навигации Перейти к поиску

Мапа населення світу за країнами Демографія (дав.-гр. Шаблон:Lang-grc2 — народ та лат. graphe — письмо, описання) — наука, що вивчає склад і рух людності (населення) та закономірності його розвитку.

Зміст, цілі та завдання демографії

Демографія вивчає такі емпіричні дані про населення, як: кількість, статево-вікова структура, приріст (скорочення) населення та фізичне переміщення населення (міграція). До задач демографії належить: аналіз статистичних даних про рівні народжуваності і смертності, шлюбів і розлучень, тривалості життя; короткочасні та довгострокові прогнози стану та динаміки руху населення. Сім'я та шлюб — як соціальні інститути, соціалізація конкретно-історичних індивідів як масовий процес — також належать до комплексу об'єктів демографії. Основною ціллю демографії можна вважати — виведення закономірностей та законів розвитку людності.

Геодемографія — дисципліна, що вивчає взаємозв'язки між місцезнаходженням і демографічними характеристиками населення.

Людність як об'єкт демографії

Демографія вивчає не просто людність або населення як таке (людність є об'єктом багатьох інших наук — від статистики до соціології), а саме процес відтворення, репродукції людності. Процеси народження, старіння, смертності, зміни генерацій (поколінь) — у демографії звуться природним рухом людності (населення). На відміну від нього — міграція являє собою механічний рух людності (населення). Демографія вивчає не тільки кількість, як це вважалося раніше, але і якість людності (населення). До якості людності в першу чергу належить потенція до самовідтворення — «демографічний потенціал».

Економічна демографія розглядає також «трудовий потенціал» населення.

Медична демографія вивчає здоров'я населення як чинник його відтворення.

Теоретико-методологічна ієрархія

Демографія як комплекс наук про людність (населення) вміщує в себе групи наукових дисциплін різних за рівнем теоретичної абстракції:

 • Емпірична демографія (Демо-статистика або статистика населення)
 • Дескриптивна (описувальна) Демографія, аналітична демографія чи демографічний аналіз (у вузькому розумінні)
 • Теоретична демографія (див. також: Демологія) тощо.

Демографічний аналіз в широкому розумінні — як конкретно-дисциплінарна так і загально-наукова методологія, охоплює різні рівні наукової теоретичної думки: від розгляду статистично-аналітичних показників — «Нетто- та Брутто-коефіцієнтів» народжуваності (відтворення населення), «очікуваної середньої тривалості життя», далі через такі теоретичні побудови як — Теорія «Нульового-росту» і врешті решт — до виведення фундаментальних Законів існування та розвитку суспільства-людності (об'єкт Демології).

Існують також різноманітні «предметно-споріднені» та «галузеві» демографічні дисципліни:

та ін.

Див. також

Джерела та література

 • В. С. Стешенко. Демографія історична // Шаблон:ЕІУ
 • В. П. Піскунов, В. С. Стешенко. Історія демографічних реальностей // Шаблон:ЕІУ
 • Е. М. Лібанова, О. П. Рудницький. Демографія // Шаблон:ЕСУ
 • Демографічні перспективи України до 2060 року / О. В. Позняк, П. Є. Шевчук // Демографія та соц. економіка. - 2014. - № 1. - С. 72-84. - Бібліогр.: 12 назв.
 • Демографія : навч. посіб. / Г. В. Назарова, О. В. Іванісов, О. Ф. Доровськой та ін. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. екон. ун-т. – Х. : Вид-во ХНЕУ, 2011. – 220 с. : табл. – Бібліогр.: с. 213-215 (42 назви). – ISBN 978-966-676-471-6
 • Демографія : навч. посіб. для студентів ВНЗ / З. О. Пальян; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ : Київ. ун-т, 2014. - 222 c. - Бібліогр.: с. 217-219.
 • Демографія штучно викликаної людської катастрофи: масовий голод 1932 - 1933 рр. в Україні / О. П. Рудницький, Н. М. Левчук, О. Воловина, П. Є. Шевчук, А. Б. Ковбасюк // Демографія та соц. економіка. - 2015. - № 2. - С. 11-30. - Бібліогр.: 66 назв.
 • Історична генеза демографічної думки в Україні (кінець ХVII - початок ХХІ ст.) : монографія / В. О. Хвіст; КМ України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - К. : Лисенко М.М., 2012. - 326 c. - Бібліогр.: с. 311-326.
 • Dictionary of demography: terms, concepts and institutions. W. Petersen & R. Petersen. — New York: Greenwood Press, 1985–1986. Vol. 1-2 (Vol.1 ISBN 0-313-25137-1; Vol.2 ISBN 0-313-25138-X) Обнаружена петля в шаблонах: Шаблон:Ref-info
 • Dictionary of Demography: Multilingual Glossary. Greenwood Press. ISBN 0-313-25139-8 Обнаружена петля в шаблонах: Шаблон:Ref-info
 • Демографический энциклопедический словарь. Москва, СЭ, 1985 Обнаружена петля в шаблонах: Шаблон:Ref-info
 • Dictionnaire de démographie. Pressat, Roland. — Paris: Pr. Univ. de France, 1979 Обнаружена петля в шаблонах: Шаблон:Ref-info // The Dictionary of Demography. ed. Roland Pressat. Oxford: Blackwell, 1988 — ISBN 0-631-15579-1 Обнаружена петля в шаблонах: Шаблон:Ref-info
 • Словник іншомовних слів / за ред. О. С. Мельничука. — К. : Головна редакція Української Радянської Енциклопедії АН УРСР, 1974.

Періодичні демографічні видання

 • Демографічні зошити (рос. Демографические тетради) (щорічник). Київ: «Наук. Думка».
 • Демографічні дослідження (щорічник) Київ: «Наук. Думка».

Посилання

Ошибка Lua: не удаётся создать процесс: proc_open(/var/log/nginx/wikiinfo_lua.error.log): failed to open stream: Permission denied Шаблон:Demography-stub

Категорія:Гуманітарні науки Категорія:Економічні науки Категорія:Суспільні науки Категорія:Області застосування статистики