Ізотермічний процес

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти к навигации Перейти к поиску
Файл:Isothermal GIF.gif
Ізотерма — термодинамічна діаграма ізотермічного процесу

Ізотермі́чний проце́с — фізичний (термодинамічний) процес, що відбувається у фізичній (термодинамічній) системі при сталій температурі[1].

Ізотермічний процес відбувається достатньо повільно для того, щоб температура підтримувалася сталою завдяки теплообміну із середовищем. При ізотермічному стисненні тіло віддає тепло в середовище, при ізотермічному розширенні — вбирає тепло із середовища. Прикладами ізотермічного процесу є кипіння рідини або плавлення твердого тіла при сталому тиску.

Теорія ізотермічного процесу для ідеального газу

Згідно з рівнянням стану ідеального газу (або рівняння Клайпейрона-Менделєєва), характеристики ідеального газу задовільняють рівність

<math>{p V} = \frac{m}{\mu} R T</math>,

де p — тиск, V — об'єм, m — маса, T — температура газу відповідно, μ — молярна маса газу, R — газова стала.

Газ сталої маси може перебувати в різних станах з різними параметрами:

<math>\frac{p_1 V_1}{T_1} = \frac{m}{\mu} R</math>
<math>\frac{p_2 V_2}{T_2} = \frac{m}{\mu} R</math>

Оскільки праві частини обох виразів однакові, то, порівнюючи їх ліві частини, отримаємо рівняння, справедливе для газу незмінної маси:

<math>\frac{p_1 V_1}{T_1} = \frac{p_2 V_2}{T_2}</math>

або

<math>\frac{p_1 V_1}{T_1} = \text{const}</math>

Останнє рівняння називають рівнянням Клапейрона (об'єднаним газовим законом).

Процеси, які відбуваються за незмінного значення одного з параметрів ідеального газу сталої маси m і молярної маси μ називають ізопроцесами. Оскільки жоден із параметрів газу не може бути строго фіксованим, то ізопроцес — це ідеалізована модель стану ідеального газу. Ізотермічним процесом називається процес, в якому маса газу, молярна маса газу та його температура є константами.

Якщо до ізотермічного процесу застосувати рівняння Клапейрона, то з урахуванням сталості температури <math>T_1 = T_2</math> воно набуде вигляду

<math>{p_1 V_1} = {p_2 V_2}</math>

або

<math>{p_1 V_1} = \text{const},</math>

тобто, для деякої маси газу добуток тиску газу на об'єм за незмінної температури є сталою величиною. Цей закон (закон Бойля — Маріотта) справедливий для будь-яких газів, які можна вважати ідеальними, а також для їхніх сумішей.

Графічно залежність тиску газу від об'єму при умові незмінності температури можна зобразити у вигляді кривої — ізотерми. Прикладами ізотермічного процесу є процес стискання повітря компресором, або розширення під поршнем насоса газу внаслідок відкачування його з посудини.

Див. також

Примітки

Джерела

Шаблон:Stub-meta Шаблон:Термодинаміка Категорія:Ізопроцеси Категорія:Ідеальний газ